Janne Hals

Janne Hals har skrevet Trampoline  aktivitetshefte og Trampoline veiledningshefte.  Hun er utdannet førskolelærer med etterutdanning  innenfor veiledning og relasjonsledelse. Hun har  jobbet som pedagogisk leder i barnehage i mange  år, og har også flere års erfaring som støttepedagog  for barn med spesielle behov i barnehage. Til daglig jobber Janne som styrer i en barnehage  i Drammen.

 

Utgivelser