Janne Paulsen Breimo

Janne Paulsen Breimo er postdoktor ved Universitetet i Nordland.

Hun har forsket på organisering av rehabiliteringsprosesser og er nå involvert i prosjekter om arbeidsinkludering og nettverksorganisering.

Fallback image

Utgivelser