Ulf Jansen

Ulf Jansen, barnevernpedagog, videreutdannet blant annet i familieterapi. Har startet flere prosjekter for unge mennesker med rusavhengighet, og var initiativtaker til Tyrilikollektivet i 1980. Har vært leder og primus motor i utviklingen av Tyrilistiftelsen både når det gjelder innhold og organisering, og har i alle disse årene arbeidet direkte med klienter.

Fallback image

Utgivelser