Sverre Erik Jebens

Sverre Erik Jebens har vært lagdommer i Frostating lagmannsrett siden 1988, og har tidligere vært politiembetsmann og kommuneadvokat i Trondheim.

Han var dommer i Den europeiske menneskerettsdomstol fra 2004 til 2011. Han har utgitt boken Menneskerettigheter i straffeprosessen (2004).

Fallback image

Utgivelser