Jens Edvin A. Skoghøy

1955 -

Jens Edvin Andreassen Skoghøy er født i 1955, ble cand. jur. i 1980 og dr. juris i 1990 med avhandlingen «Factoringpant». I tillegg til formuesrett har han særlig arbeidet med sivilprosess og publisert bøker og artikler innenfor en rekke andre fagområder. Skoghøy har tidligere vært privatpraktiserende advokat og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Siden 1998 har han vært dommer i Høyesterett.

Fallback image

Utgivelser