Jens-Ole Jensen

Jens-Ole Jensen er leder av Forsknings- og udviklingscenter for Børn og Unges Kultur ved VIA University College.

Hans forskning har konsentrert sig om idrett, bevegelse og kroppskultur i relasjon til arkitektur, kommunikasjon og pedagogikk. I tillegg til artikler om disse temaene har han bl.a. publisert bøkene Krop og kommunikation i skolen - begreb om relationkompetence (2010), Rum der bevæger børn (2009) og Motorik og bevægelse i børns liv (2012)

Fallback image

Utgivelser