Trond Jenssen

Trond Jenssen er overlege ved Nyreseksjonen, Transplantasjonsmedisinsk avdeling ved OUS, Rikshospitalet, og er professor i nefrologi ved Universitetet i Tromsø. Han er spesialist i indremedisin og nefrologi og har undervist medisinstudenter i en årrekke.

Fallback image

Utgivelser