Jo Andreas Sannem

Jo Andreas Sannem er filolog og jurist, med utdanning fra blant annet Universitetet i Oslo og Paris-Sorbonne.

Han arbeider som hovedlærer i operasjonell rett ved Forsvarets høgskole. Tidligere har han også undervist ved Universitetet i Oslo, Treider Juss og Folkeuniversitetet Øst. 

Fallback image

Utgivelser