Jo Stigen

Jo Stigen er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Han representerte Norge i FN-forhandlingene om opprettelsen av Den internasjonale straffedomstolen (ICC), og han skrev sin doktoravhandling ved UiO om forholdet mellom ICC og nasjonale straffesystemer (2008).

Stigen har fagansvaret for straffeprosess ved UiO.

Utgivelser