Sissel Redse Jørgensen

1948 -

Hun har undervist ca. 7 år i grunnskolen og 3 år i den videregående skolen. Fra 1987 har hun vært ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Oslo, avdeling for Examen Philosophicum. I perioden 1988 til 2003 hadde hun ansvar for å tilrettelegge undervisning og eksamen for studenter med særskilte behov (studenter med kronisk sykdom, funksjonshemming etc.. I denne perioden var hun faglig ansvarlig for å utarbeide en tegnspråksordliste med tegn til begrepene som brukes i pensum til Examen Philosophicum.

I "Tegn som Språk" er hun medforfatter på artiklene:
"Om tolking og undervisning" og
"En filosofisk inngang til tegnspråk - en diskusjon med utgangspunkt i Platons dialog Kratylos."
Noen andre publikasjoner:
1)"Hvorfor kan ikke norske elever matematikk? - et søkelys på matematikkens idegrunnlag."
i Lektorbladet nr.3, 2005.
2)"The tragedy of logicism - the material conditional", med Rani Lill Anjum
i Anjums doktoravhandling "Our conditional world"
3) "Numbers we live by" , med Rani Lill Anjum
i Anjums doktoravhandling "Our conditional world"
4)"Det inkluderte mennesket" , med Rani Lill Anjum,
i Bostad og Pettersen (red.), Dialog og Danning , Spartacus forlag , Oslo
5)"Funksjon eller person?", med Rani Lill Anjum ,
i Bostad og Pettersen (red.), Dialog og Danning , Spartacus forlag, Oslo

Fallback image

Utgivelser