Johan Bojer

1872 - 1959

Johan Bojer (1872–1959) var en populær forfatter i sin samtid, både i Norge og utlandet. Han skrev både romaner, noveller, eventyr og skuespill. Mest kjent er han som en god folkelivsskildrer, for eksempel i Den siste viking, hans store roman om Lofotfisket.

Johan Bojer ble født i Ørkedalen ved Trondheim 6. mars 1872. Moren var tjenestepike og måtte sette bort sønnen til husmannen Elias Fætten i Rissa. Da Bojer var 15 år fikk han muligheten til å gå på Dybdahls amtsskole. Etter en kort stund ved denne skolen, kom han i tjeneste hos en storbonde. Mer skolegang ble det imidlertid etter hvert; 18 år gammel gikk Bojer inn i underoffiserskolen i Trondheim, og her gikk han i tre år. Samtidig besøkte han hyppig foredrag; Hamsun var blant dem som inspirerte ham.
Etter militærskolen tok Bojer et handelskurs og levde deretter en stund som fisker, fiskekommisjonær og symaskinselger. En stund hadde han også fast arbeid i et firma. De første bøkene ble til i denne perioden. Han debuterte med Unge tanker i 1893 – under pseudonymet Johan K. Hansson – og deretter fulgte et skuespill og en fortelling før Bojer fikk sitt gjennombrudd med samfunnsromanen Et folketog. Hans største suksess var Den sidste viking, som ble utgitt i 1921.
Etter å ha mottatt sine første honorarer dro Bojer ut på en reise – til Danmark, Frankrike, Beligia og Nederland. Det ble også flere reiser senere, og korrespondanser til Adresseavisa. I 1899 giftet han seg med oberstdatter Ellen Lange, og paret fikk tre barn. Det var likevel ikke før i 1907 at Bojer ble bofast i Norge, og i 1915 kjøpte han jord ved Hvalstad sør for Kristiania.
Bøkene til Johan Bojer var svært populære, men kritikerne i Norge var sjelden fornøyde. En anerkjennelse kom imidlertid i 1953; fra da av fikk han kunstnerlønn.
Utgivelser
SKUESPILL
En moder. 1894
Gravholmen. 1895
Theodora. 1902
Brutus. 1904
Sigurd Braa. 1916
Marie Walewska. 1932
Hustruen. 1941
 
PROSA
Unge tanker. 1893 (under pseudonym)
Helga. 1895
Et folketog. 1896
Den evige krig. 1899
Moder Lea. 1900
En pilgrimsgang. 1902
Troens magt. 1903
Vort rige. 1908
Liv. 1911
Fangen som sang. 1913
Den store hunger. 1916
Verdens ansikt. 1917
Dyrendal. 1919
Den sidste viking. 1921
Vor egen stamme. 1924
Det nye tempel. 1927
Folk ved sjøen. 1929
Gård og grend. 1933
Huset og havet. 1933
Dagen og natten. 1935
Kongens karer. 1938
Læregutt. 1942 (selvbiografi)
Svenn. 1946 (selvbiografi)
Skyld. 1948
Lov og liv. 1952
Fjell og fjære. 1957
EVENTYR
Paa kirkevei. 1897
Rørfløiterne. 1898
Hvide fugle. 1904

Johan Bojer Høyoppløst bilde

Foto: Foto: Wilse

Utgivelser