Johan Ræder

Johan Ræder (f. 1954) er professor dr. med. og har arbeidet med klinisk anestesiologi siden 1981.

Han har de siste 20 årene i tillegg hatt ansvar for grunnutdanningen i anestesiologi for medisinstudenter ved Universitetet i Oslo. Ræder har forsket innenfor lere felter av anestesiologien, skrevet lærebokkapitler og en internasjonal lærebok. Til daglig arbeider han med generell anestesiologi, dagkirurgi, skademottak og intensivbehandling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Utgivelser