Baard Johannessen

Baard Johannessen er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus og underviser på grunnskolelærerutdanningen. Hans FoU-arbeid er relatert til studentenes praksisstudier og hvordan skolen modellerer sitt tverrfaglige og tverretatlige arbeid.

Utgivelser