Charlotte U. Johannessen

Charlotte U. Johannessen er cand.polit. med hovedfag i pedagogikk. Hun har lang erfaring fra arbeid med førskolebarn i PP-tjenesten i Bærum kommune, med spesialisering innenfor små barn og psykisk helsearbeid. Johannessen er sertifisert Marte Meo-veileder og COS-P-veileder. I samarbeid med HiOA har hun utviklet videreutdanningen Små barn i risiko – styrket kompetanse hos pedagogisk personale for barnehagelærere, en utdanning hun også leder.

Fallback image

Utgivelser