Kaja Næss Johannessen

Kaja Næss Johannessen er psykologspesialist med fordypning i klinisk arbeid med barn og unge, og leder fagutviklingsenheten ved NKS Østbytunet Senter for Behandling og Fagutvikling.

Johannessen arbeider med å implementere ny kunnskap om barn og unges behov, og underviser og veileder over hele landet. I tillegg jobber hun med utredning basert i den nevrosekvensielle modellen, og samarbeider tett med internasjonale fagmiljøer.

Utgivelser