Stig Ole Johannessen

Stig Ole Johannessen (PhD) er professor i organisasjon og ledelse ved Universitetet i Nordland. Han er en internasjonalt anerkjent forsker innen feltet kompleksitet og ledelse. Johannessen har publisert en rekke artikler, bøker og redigerte verker innen ledelse, blant annet tre bøker om politiet.

Stig Ole Johannessen Høyoppløst bilde

© Magnus N. Johannessen

Utgivelser