Johans Tveit Sandvin

Johans Tveit Sandvin er professor i sosiologi ved Universitetet i Nordland.

Hans forskning har særlig handlet om velferdsstatens utvikling, organisering og virkemåte og om hvordan ulike organisasjons- og tjenesteformer påvirker mennesker i utsatte livssituasjoner.

Fallback image

Utgivelser