Sigrid Redse Johansen

Sigrid Redse Johansen (f. 1976) er cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Hun arbeider som hovedlærer i folkerett ved Forsvarets høgskole, der hun blant annet er fagansvarlig for faget Jus og militærmakt.

Fallback image

Utgivelser