John Asland

John Asland er professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.

Han er også professor II ved Høgskolen i Innlandet og foreleser i arverett ved universitetene i Agder, Stavanger og Tromsø. Asland har tidligere praksis blant annet fra Justisdepartementets lovavdeling og Borgarting lagmannsrett. Han er hovedredaktør for Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål og har skrevet flere bøker i arve- og familierett, blant annet Uskifte (2008) og Arverett (2021).

Video med forfatter

Utgivelser