John Christian Langli

1961 -

john christian langli har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole og er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Handelshøyskolen BI.

Han har lang erfaring som foreleser og forsker innenfor regnskap og revisjon. Han har tidligere utgitt Årsregnskapet, som er en videregående bok i norsk årsregnskap.

Video med forfatteren

Utgivelser