John Gunnar Mæland

1947 -

John Gunnar Mæland er dr.med. og tidligere professor i sosialmedisin og forebyggende helsearbeid ved Universitetet i Bergen.

Han er forfatter og redaktør av flere fagbøker i samfunnsmedisinske emner, bl.a. Sosial epidemiologi, Hva er HELSE, Sosialmedisin, Trygd eller arbeid? og Forebyggende helsearbeid.

Fallback image

Utgivelser