Jon Arne Birkeland

Lege under spesialisering i indremedisin ved Oslo Universitetssykehus. Har utviklet studier og arbeidet som foreleser ved Bjørknes Høyskole siden 1998, og blant annet bygget opp mye av undervisingen i medisin grunnfag ved Bjørknes Høyskole. Har doktorgrad i hjertesykdommer fra 2007.

Fallback image

Utgivelser