Jon Arne Løkke

1962 -

Jon Arne Løkke er dosent i atferdsanalyse og merittert foreleser ved Institutt for velferd, ledelse og organisasjon ved Høgskolen i Østfold.

Han har i over 30 år vært opptatt av miljøterapi, vitenskapsfilosofi, forskningsmetode og studenters læring. Løkke er utdannet vernepleier, har hovedfag i psykologi og ble dosent i 2011. Han har skrevet en rekke vitenskapelig artikler og bokkapitler.

Jon Arne Løkke Høyoppløst bilde

Foto: Siri Øverland Eriksen

Utgivelser