Jon Wessel-Aas

Advokat med møterett for Høyesterett, og partner i Bing Hodneland advokatselskap.

Han er en av Norges mest erfarne medierettsadvokater, og har arbeidet med ytringsfrihet, personvern, opphavsrett og menneskerettigheter siden 1995, blant annet som advokat for både norske og internasjonale medier og for pressens organisasjoner. Han har forfattet flere bøker og bokbidrag innenfor sine fagfelt, og han prosederer jevnlig saker for domstolene innenfor de samme feltene. Wessel-Aas er hovedforfatteren til bokens del 2 om publisering av personopplysninger og -omtale.

Fallback image

Utgivelser