Vigdis S. Danielsen Jorand

1951 -

Vigdis S. D. Jorand er lektor med fagene fransk og tysk, og er også forfatter av Chouette nouvelle. Hun har lang undervisningserfaring i Osloskolen.  Vigdis jobber for tiden på Oslo Katedralskole.

Utgivelser