Eva Josefsen

Eva Josefsen er statsviter (ph.d.)

Hun har blant annet forsket på samiske rettigheter og utvikling i nord, herunder areal- og ressursforvaltning, governance- og samstyringsordninger, samt kjønn og representasjon. Hennes doktorgrad fra 2014 hadde tittelen Selvbestemmelse og samstyring – En studie av Sametingets plass i politiske prosesser i Norge. Artiklene i denne boka er delvis skrevet da hun arbeidet som seniorforsker ved Norut Alta og delvis da hun jobbet som masterkoordinator ved Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet. 

Fallback image

Utgivelser