Jostein Alberti-Espenes

Jostein Alberti-Espenes er utdannet allmennlærer og cand.polit. i pedagogikk fra UiO. Han er ansatt som rådgiver i PPA Skedsmo

Han har arbeidet med barn og ungdom i skoler og i institusjoner siden tidlig på 90-tallet, blant annet som kontaktlærer og sosiallærer. De siste årene har han veiledet lærere og skoleledere i Skedsmo kommune. Han benyttes mye som foredragsholder.

Utgivelser