Judith Van Der Weele

Judith van der Weele er psykologspesialist med fordypning i klinisk arbeid med voksne.

Hun har undervist, veiledet, drevet metodeutvikling og skrevet omkring temaene traumebehandling, vold og kultursensitiv utredningspraksis, og har også i en årrekke arbeidet med prosjekter i regi av Alternativ til Vold, Redd Barna og BUFdir. Gjennom flere år på RVTS har hun utformet opplæringsprogrammet «Tryggere traumeterapeuter» for spesialisthelsetjenesten, og har også vært prosjektansvarlig for «Riktig hjelp til riktig tid», et BUFdir finansiert prosjekt knyttet til utvikling av praktiske analyseferdigheter i 2019 og 2020.

Til daglig arbeider van der Weele som sakkyndig i barnevernssaker og foreldretvister.

Judith Van Der Weele Høyoppløst bilde

Foto: Lydia Nyland AndersenLydia Elise Photography

Utgivelser