Lars Arne Juel

Lars Arne Juel underviser i kjemi, biologi og naturfag ved Thora Storm videregående skole i Trondheim. Han er lektor, med hovedfag i kjemi fra NTNU. I tillegg har han arbeidet i flere år som timelærer kjemi fag didaktikk ved Program for lærer utdanning NTNU, og han har erfaring som skriftlig sensor i 3Kj.

Fallback image

Utgivelser