Lars Arne Juel

Lars Arne Juel underviser i kjemi, biologi og naturfag ved Thora Storm videregående skole i Trondheim. Han er lektor, med hovedfag i kjemi fra NTNU. I tillegg har han arbeidet i flere år på Sonans privatgymnas som timelærer naturfag, kjemi og biologi og vært timelærer kjemi fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU (ILU). Han har bred erfaring som muntlig sensor for privatister. Han har også erfaring som skriftlig sensor i Kjemi 2. Lars Arne er medforfatter på læreverkene Aqua og Senit.

 

Utgivelser