Julia Köhler-Olsen

Julia Köhler-Olsen er ph.d. i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2012).

Hun arbeider ved Institutt for sosialfag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Julia underviser i velferdsrett og menneskerettigheter på bachelor- og masternivå. Forskningen til Köhler-Olsen tar opp spørsmål innen barnerett og sosialrett.

Fallback image

Utgivelser