Julie Borup Jensen

Hun er utdannet fiolinist fra Det Jyske Musikkonservatorium, og har tatt med seg sin kunstneriske bakgrunn inn i forskningen på læreprosesser generelt og på estetiske og kunstbaserte læringsformer og disses betydning for blant annet identitetsdannelse og kreativitet. Her har hun i mange år forsket på kunst og estetiske læreprosesser i yrkessammenheng, men særlig i forbindelse med utdanning av barnehagepersonale. Dette området omfatter dermed også estetiske læreprosesser i målgruppene, deriblant barn i barnehage.

Fallback image

Utgivelser