Joar Julsrud

Joar Julsrud er overlege ved Nyremedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Tromsø.
Han er spesialist i indremedisin og nefrologi og har undervist medisinstudenter i en årrekke.

Fallback image

Utgivelser