Kåre Birger Hagen

1958 -

Kåre Birger Hagen leder Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering ved Diakonhjemmet Sykehus.

Han er også Professor II ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.

Fallback image

Utgivelser