Rolf Kåresen

1940 -

Rolf Kåresen er professor emeritus dr. medog spesialist i bryst- og endokrin og gastrointestinal kirurgi. Han har betydelig erfaring i behandling av kreft og har vært ansatt ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Rolf Kåresen ble overrakt Kongens fortjenstmedalje i gull for sin lange yrkeskarriere innen norsk sykehusmedisin. Kreftlegen har gjort en stor arbeidsinnsats innen klinisk arbeid, forskning, administrasjon og organisasjonsmessige forhold.

Fallback image

Utgivelser