Freja Ulvestad Kärki

Freja Ulvestad Kärki er psykolog med flere spesialiteter i klinisk psykologi. Hun har erfaring fra forskning, klinisk arbeid, ledelse og forvaltning, og har under de siste årene arbeidet som nasjonal (Helsedirektoratet) og internasjonal (WHO) helsebyråkrat. Prosjektleder for Helsedirektoratets Prosjekt for helsemessig og psykososial oppfølging etter 22. juli. Hun har bidratt til en rekke internasjonale faglige publikasjoner i regi av bl.a. WHO.

Fallback image

Utgivelser