Frida Merete Kahlisto

1964 -

Frida Kahlisto f. 1964 har grunnutdanning som sosionom og er videreutdannet i rusbehandling fra Diakonhjemmets høgskole. Hun har påbegynt en videreutdanning i basis sexologi fra Danmark. Frida har de siste 5 årene arbeidet tiltaksrettet mot rusmiddelmisbruk på kommunalt nivå.

Fallback image

Utgivelser