Kai Spurkland

Kai Spurkland er politiadvokat i Oslo politidistrikt og forsker ved Politihøgskolen.

Han arbeider hovedsakelig med politioperativ juss, hvor blant annet grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet og minoritetsvern, er sentralt.

Utgivelser