Kai Spurkland

Kai Spurkland (f. 1971) arbeider som politiadvokat i Oslo politidistrikt, og er tilknyttet Politihøgskolen hvor han arbeider med en doktorgrad om Forsvarets bistand til politiet.

Han har bred erfaring med ordensrettslige problemstillinger fra Oslo politidistrikt, blant annet som medlem av politimesterens operative stab.

Utgivelser