Kaija Bjelland

Kaija Bjelland fullførte jusstudiet i 2016 og er advokat hos Regjeringsadvokaten.

Hun underviser i forvaltningsrett ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere utgitt bøkene Robins guide til obligasjonsretten (2014) og Robins guide til kjøpsretten (2017). Sammen med Kirsten Kolstad Kvalø har hun utgitt Robins guide til rettskildelæren (2019).

Kaija Bjelland Høyoppløst bilde

Helene Arnesen

Utgivelser