Kaja Asbjørnsen Betin

Kaja Asbjørnsen Betin er psykolog og jobber som leder for e-helseteamet ved Lovisenberg sykehus samt i privat praksis.

Hun er leder for Psykologenes forening for digital helse (DigPsyk), og var med å stifte foreningen i 2015. Betin har jobbet med ulike former for digital psykoterapi siden 2013, og har undervist om emnet i flere og ulike sammenhenger. Hun er utdannet kognitiv atferdsterapeut, emosjonsfoku - sert terapeut og parterapeut, og er eier av samlivskurset Bufferkurs for par.

 

Utgivelser