Kaja Melsom

Kaja Melsom er filosof, samfunnsdebattant og hyppig gjest i blant annet Verdibørsen. Hun jobber i Humanetisk Forbund.

Melsom utkommer i 2017 med boken "Den fordømte friheten. Et oppgjør med dagens selvrealiseringstyranni".

Kaja Melsom Høyoppløst bilde

Foto: Foto: Julie Pike

Utgivelser