Aino Kallas

1878 -

Aino Kallas (1878-1956) er ein av Finlands mest namngjetne forfattarar og skreiv både romanar, forteljingar, skodespel, dikt og reiseskildringar.

Aino Kallas (1878-1956) var fødd i Viborg i Finland. Ho er ein av Finlands mest namngjetne forfattarar og skreiv både romanar, forteljingar, skodespel, dikt og reiseskildringar. Nokre av arbeida hennar vart omarbeidd til opera. Aino Kallas er ein av dei mest internasjonalt orienterte finske forfattarane. Ho budde både i London og i St. Petersburg i fleire år, og ho hadde førelesingar både i Nederland, England, Canada og USA.

Fallback image

Utgivelser