Kari Bech

1945 -

Kari Bech er pedagog og lærebokforfatter. Kari Bech har skrevet flere lærebøker i norskfaget for barne- og ungdomsskoletrinnet. Hun arbeider som norsklærer ved Forus videregående skole i Sandnes kommune.

Fallback image

Utgivelser