Kari Frank

Kari Frank er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og har tatt spesialistutdannelse i klinisk arbeidspsykologi.

Hun driver psykologpraksis og er ansatt ved MS-Senteret Hakadal. Tidligere har hun vært seniorrådgiver i Helsedirektoratet og hatt arbeid og psykisk helse samt utbygging av psykologtjenester i kommunene som arbeidsfelt.

Fallback image

Utgivelser