Kari Ingstad

Kari Ingstad er professor i sosiologi ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Hun er utdannet sykepleier, har hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Oslo og en doktorgrad fra NTNU, Trondheim.

Kari Ingstad Høyoppløst bilde

Foto: Nord Universitet

Utgivelser