Kari Killén

1934 -

Kari Killén er sosionom, dr.philos. og forsker emeritus ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).

Hun har i mange år undervist helse- og sosialarbeidere i Norden og internasjonalt. De siste årene har hun særlig forsket på tidlig foreldre/barn-samspill og tilknytning, metodeutvikling i forhold til omsorgssvikt og forebyggende arbeid. Hun har skrevet flere bøker om temaet, som er oversatt til en rekke språk. I 2002 mottok hun den internasjonale utmerkelsen Distinguished Career Award for Service and Contributions to the Prevention of Child Maltreatment. Andre titler av Killén er Barndommen varer i generasjoner (2000), Det sårbare barnet (2003) og Svekket (2004).

Fallback image

Utgivelser