Kari Lossius

Kari Lossius er klinikkdirektør ved Stiftelsen Bergensklinikkene.

Hun har arbeidet innen rusfeltet i mer enn 25 år. Lossius har i denne perioden arbeidet som kliniker, forsker og leder. I tillegg er hun veileder på universitetet i Bergen og gruppeterapeut ved Studentens Psykiske Helsetjeneste. Hun har vært spesialist i klinisk psykologi siden 1989 og er medforfatter av flere bøker innen emneområdene psykologi, rus og behandling. Lossius er en flittig brukt foredragsholder, både nasjonalt og internasjonalt.

Fallback image

Utgivelser