Kari Mari Jonsmoen

Kari Mari Jonsmoen er førsteamanuensis i norsk. Hun er ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der hun arbeider med å skape gode læringsbetingelser for studenter i høyere utdanning. Som lærere og forskere har hun fulgt en rekke studenter ved ulike fakulteter i deres studiegjennomføring, og selv veiledet studenter i praksis. Hun har også vært praksisveiledere for studenter.

Utgivelser