Kari Ofstad

1958 -

Kari Ofstad har vært fylkesnemndsleder i samme nemnd siden 2007. Før det arbeidet hun med barnevernloven i Barne- og likestillingsdepartementet.

Fallback image

Utgivelser