Kari Paulsrud

Kari Paulsrud er utdannet barnevernspedagog og jurist/advokat og driver advokatpraksis i Advokatkollegiet Kindem & Co i Oslo.

Hun var statssekretær i Sosial- og helsedepartementet 1995–1997. Hun har deltatt i flere offentlige utredningsarbeider og var leder av lovutvalget oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for gjennomgang av tvangsreglene i lov om psykisk helsevern – NOU 2011: 9.

Fallback image

Utgivelser