Kari Smith

Kari Smith er professor ved NTNU, hvor hun leder Nasjonal Forskerskole for Lærerutdanning (NAFOL).

Hun er tidligere lærer, erfaren lærerutdanner og forsker, med en rik internasjonal erfaring. Hun har en lang publikasjonsliste, særlig om vurdering, profesjonell utvikling, veiledning og nye lærere. Sammen med Marit Ulvik er hun redaktør av boken Veiledning av nye lærere. Nasjonale og internasjonale perspektiver (Universitetsforlaget 2010).

Fallback image

Utgivelser